Telefon: 0413-30755

Om Djurkliniken i Löberöd

Djurkliniken i Löberöd tog emot sina första patienter i december 1979.

Ägare var veterinärerna Elisabeth Sander och Marianne Månsson. I mitten på 80-talet flyttade Elisabeth till Blekinge, och Marianne var ensam veterinär fram till 1996, då Ida Möller gjorde entré.

2009 anställdes ytterligare en veterinär, Maria Larsson Rydin. Antalet sköteskor har givetvis också ökat, från en de första åren till nuvarade sex. Kliniken har hela tiden legat i samma fastighet vid torget i Löberöd, men ytan har utökats efterhand.


Verksamheten har från början omfattat poliklinikmottagning, "enklare" operationer och röntgen, ingen stationärvård eller jourverksamhet. Med Ida Möller tillfördes specialstkompetens fr.a. vad gäller ögonsjukdomar, när Maria började utökades operationskapaciteten rejält, och tillkom möjligheten att utföra ultraljud, och Helen såg till att vi fick professionell tandvårdsutrustning.

Med mer personal har också öppettiderna kunnat utökats. Vi trivs att arbeta tillsammans och vi trivs med våra patienter, och strävar efter att kombinera professionell vård med bra service och ett personligt bemötande.

Djurkliniken i Löberöd    |    Hörbyvägen 9    |    241 62 Löberöd    |    Telefon: 0413-30755